پايگاه هاي قهرماني روئينگ بانوان راه اندازي مي شوند

پايگاه هاي قهرماني رشته روئينگ در بخش بانوان با هدف توسعه و پرورش استعدادهاي اين رشته در 4 منطقه راه اندازي مي شوند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، در پي برگزاري جلسه کميته فني روئينگ با تشکيل 4 پايگاه قهرماني اين رشته در بخش بانوان موافقت شد. اين پايگاه ها با هدف توسعه و پرورش استعدادهاي رشته روئينگ راه اندازي خواهند شد.
پايگاه هاي قهرماني روئينگ بانوان تحت نظر فدراسيون قايقراني در استان هاي گيلان، همدان، تهران و زنجان راه اندازي مي شوند.
کميته فني روئينگ 4 مربي راه براي فعاليت در پايگاه هاي قهرماني استان ها معرفي کردند. سحر مرادي در تهران، مريم احساني در گيلان، ولي پور در همدان و بهناز مرادخاني در زنجان هدايت ورزشکاران فعال در پايگاه ها را به عهده خواهند داشت.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.