خالد پرويز مربي تيم ملي بادباني: به نظر من ورزش بادباني در ايران به دنيامالي رئيس فدراسيون بدهکار است

 فاطمه جعفري و کيوان حسنزاده ورزشکاران  تيم ملي قايقراني در رشته اپتيميست با نظر خالد پرويز مربي تيم  ورزشکاران معرفي شده به مسابقات گوانگجو ميباشند.به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني ورزشکاران قايقراني در رشته اپتيميست با نظر مربي تيم انتخاب و معرفي شدند. براساس نظر مربي فاطمه جعفري و کيوان حسنزاده دو ورزشکار معرفي شده براي شرکت در مسابقات آسيايي گوانگجو ميباشند.درخشش در مسابقا ت لهستان  و کسب مدال در مسابقات بين المللي قطر فرصتي بود تا مربي تيم ملي اپتيميست وضعيت رکوردي و در حد انتظار مورد نظر خود را ارزيابي و نفرات برتر را انتخاب نمايد.فاطمه جعفري  متولد بندرعباس با 13 سال و کيوان حسنراده از مهاباد با 14 سال به عنوان جوانترين ورزشکاران  کاروان اعزامي به مسابقات گوانگجو ميباشند .خالد پرويز مربي تيم ملي در اين خصوص گفت:از ابتداي تاسيس اين رشته در ايران دعوت بکار شدم ،با کمک مسئولين فدراسيون نسبت به استعداديابي در استانهاي ايران اقدامات اوليه را انجام داديم  پس از انجام تست هاي هوش و آمادگي جسماني نفرات برتر را به اردو فراخوانديم .سپس يک اردو سه ماهه در کشور مالزي برگزار کرده و پس از انتخاب نفرات برتر تمام سال در اردو بوديم که با حمايت فدراسيون به چند مسابقه بين المللي اعزام شديم .خالد پرويز گفت اين رشته قدمت بسيار طولاني دارد و به عبارتي پايه تمام رشته هاي بادباني است،اما در ايران يکسال است که راه اندازي شده اما با برنامه ريزي و مديريت منسجم رشد کرده بطوريکه ورزشکاران ما توانستند با اردوهاي بدون وقفه و حضور در مسابقات بين المللي نظر مسئولين ورزش کشور را براي  اعزام ورزشکاران به مسابقات المپيک آسيا  به خود جلب کنند ،همچنين حساب ويژه اي براي کسب مدال در اين رشته داشته باشند.خالد ادامه داد ما از هيچ کوششي دريغ نخواهيم کرد و حرفهايي براي گفتن خواهيم داشت چرا که به نظر من ورزش بادباني در ايران به دنيامالي رئيس فدراسيون بدهکار است در هيچ نقطه از دنيا اين همه فرصت و امکانات و هزينه براي بک رشته فراهم نمي آورند ، ورزشکاران تحت حمايت باشگاهها استعداديابي شده و همزمان با ورزش ، تحصيل و ساير امور خود را به انجام مي رساند و نهايتاٌ به اردوهاي ملي براي مدت اندک دعوت مي گردند وليکن فدراسيون قايقراني همه اين مورد را در طي اردوهاي مستمر و بدون وقفه خود با صرف هزينه هاي بالا به انجام مي رساند اميد است کسب مدال در اين مسابقات پاسخي باشد به تلاس مسئولين ورزش ايران بالااخص فدراسيون قايقراني که ما بايد از عهده آن بر آييم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.