محمد کني به عنوان خبره ورزشي فدراسيون قايقراني منصوب شد

با حکم معاون وزارت ورزش و جوانان محمد کني به عنوان خبره ورزشي فدراسيون قايقراني جمهوري اسلامي ايران ‏منصوب شد.‏
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، سيدحميد سجادي معاون ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ‏ورزش و جوانان طي حکمي محمد کني را به عنوان خبره ورزشي فدراسيون قايقراني جمهوري اسلامي ايران ‏منصوب کرد. در اين حکم آمده است:‏
جناب آقاي محمد کني
با استعانت از خداوند متعال و به استناد ماده 8 اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتوري، نظر به تاييد مجمع ‏عمومي مورخ 1/6/91 اساسنامه قايقراني به موجب اين حکم جنابعالي به عنوان خبره ورزشي فدراسيون ‏قايقراني جمهوري اسلامي ايران منصوب مي شويد تا در چارچوب مفاد اساسنامه مزبور، نسبت به انجام وظايف ‏محوله اقدام نمائيد.‏
توفيق جنابعالي را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و اعتلاي ورزش کشور از خداوند منان ‏خواهانم.‏
سيدحميد سجادي ‏
معاون ورزش قهرماني و حرفه اي

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.