حسين رضازاده با اسبقيان ديدار کرد

حسين رضازاده رئيس فدراسيون وزنه برداري ظهر امروز 8 اسفند ماه با حضور در درياچه آزادي با ‏سيدمحمدشروين اسبقيان رئيس فدراسيون قايقراني ديدار کرد.‏
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، روساي فدراسيون هاي وزنه برداري و قايقراني در درياچه آزادي ‏با هم ديدار کردند. سيدمحمدشروين اسبقيان ظهر امروز 8 اسفندماه در فدراسيون قايقراني ميزبان حسين ‏رضازاده رئيس فدراسيون وزنه برداري بود. دو طرف در اين ديدار ضمن ابراز تمايل به منظور گسترش ‏همکاري هاي مابين 2 فدراسيون تاکيد کردند. افزايش ديدار ها و برگزاري جلسات مشترک بين 2 فدراسيون ‏المپيکي کشورمان از جمله توافقات اسبقيان و رضا زاده روساي فدراسيون هاي قايقراني و وزنه برداري بود. ‏
رضازاده در اين ديدار همچنين از امکانات و تجهيزات درياچه آزادي و ساختمان اداري فدراسيون قايقراني ‏بازديد کرد. ‏

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.