غم وشادي همچون دو بال منجر به پرواز لطيف کبوتر زندگي ميشوند،در بيکران آسمان هستي

با گذشت چهل روز از درگذشت زهرا فرجي عضو تيم ملي قايقراني دکتراحمد دنيا مالي رئيس فدراسيون با ارسال پبامي اين ضايعه غمناک را به خانواده ايشان تسليت گفت. در متن پبام ايشان آمده است:
درگذشت سرکار خانم زهرا فرجي خسارت بزرگي براي ورزش قايقراني بود که دوستداران اين ورزش را نيز دل آزرد.مطمئنا ياد آن عزيز همواره زنده است و نقش او در عرصه ورزش در مدت کوتاهي که در قايقراني فعاليت ميکرد ممتاز و امروز در حسرت جاي خالي او رنج ميبريم هجرت عزيزي که از ميان ما پرگشود هجرت آن گل پرپر دردي است که جامعه ورزش را غمناک کرد،مانيز چون شما اندوهگينيم .من اين مصيبت را به جامعه ورزش علي الخصوص خانواده محترم ايشان از صميم قلب تسليت ميگويم و از خداوند ميخواهم که به حرمت اين ماه مبارک رمضان روان پاکش را غريق درياي رحمت خود فرمايد و به بازماندگانش صبر و اجر عنايت فرمايد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.