پايگاه بندر لنگه بهترين مکان براي رشته بادباني در کشور است

احمد احمدي سيلور و مربي بين المللي بادباني کشورمان به منظور راه اندازي پايگاه بادباني بندر لنگه به استان ‏هرمزگان سفر کرده است. احمدي تنها مربي بين المللي بادباني کشورمان است که به همراه محمد اوج هرمزي ‏به منظور آماده سازي قايق ها و راه اندازي پايگاه قهرماني بادباني بندرلنگه به اين شهرستان سفر کرده است. او ‏بندرلنگه را بهترين مکان براي رشته ورزشي بادباني مي داند.‏
قهرمان بادباني کشورمان گفت: بندرلنگه با توجه به شرايط آب و هوايي که دارد يکي از بهترين مکان ها براي ‏رشته بادباني در کشورمان است.‏
احمد احمدي ادامه داد: به همين منظور با صلاحديد مسئولين فدراسيون به منظور آماده سازي قايق هايي که در ‏اين محل قرار دارد و راه اندازي پيست بادباني به بندرلنگه آمديم.‏
وي افزود: بندرلنگه درياي بسيار تميز و باد خوبي دارد که شرايط را براي رشته ورزشي بادباني مهيا مي ‏کند. در حال حاضر هم 27 تا 28 درجه دما داريم که بهترين حالت براي فعاليت در بادباني است.‏
احمدي بيان کرد: از 8 فروردين به اينجا آمديم و تا 14 فروردين شرايط را کاملا آماده خواهيم کرد. ‏
وي اظهار داشت: پايگاه بندرلنگه از نظر امکانات نيز در شرايط خوبي قرار دارد. اين مکان به منظور توسعه ‏رشته بادباني طراحي شده و در حال حاضر نيز تعداد 20 سيلور استعداديابي شده اند که با راه اندازي پايگاه، ‏آموزش آن ها شروع خواهد شد.‏
مربي بين المللي بادباني کشورمان تصريح کرد: بيش از 15 قايق هم اکنون آماده شده و تمرينات آموزشي از ‏امروز آغاز خواهد شد.‏
احمدي تاکيد کرد: با ديدي که مسئولين فدراسيون نسبت به رشته بادباني دارند بسيار خوشحاليم که پايگاه ‏بندرلنگه در حال راه اندازي است. قطعا با حمايت بيشتر از اين رشته شاهد نتايج خوبي خواهيم بود.‏

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.