اردوي آماده سازي تيم ملي کانوپولوي بانوان برپا مي شود

مسابقات کانوپولوي قهرماني آسيا اواخر ارديبهشت ماه سال آينده به ميزباني کشورمان برگزار مي شود که کانوپولوئيست هاي ملي پوش اردوي آماده سازي خود را پس از گوانگجو برپا مي کنند.
اميد رفيع نيا مربي تيم ملي کانوپولوي بانوان افزود: مسابقات آسيايي کانوپولو اواخر ارديبهشت ماه سال آينده در درياچه آزادي تهران برگزار مي شود که ما در نظر داريم پس از بازي هاي آسيايي گوانگجو اردوهاي آماده سازي تيم ملي بانوان را برپا کنيم.
وي گفت: نفرات حاضر در اردوهاي تيم ملي از مسابقات قهرمان کشوري المپياد و ليگ برتر گزينش مي شوند.
رفيع نيا افزود: با توجه به اينکه کانوپولو رشته اي المپيکي نيست مسئولان تمام تلاش خود را براي موفقيت تيم هاي المپيکي در بازي هاي آسيايي گوانگجو به کار گرفتند به همين دليل ملي پوشان پس از گوانگجو اردونشين مي شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.