ليگ دسته يک کانوپولوي آقايان آغاز مي شود

پنجمين دوره ليگ دسته يک کانوپولوي آقايان 6 و 7 آبان ماه با برگزاري مسابقات هفته هاي اول و دوم آغاز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، در هفته اول اين رقابتها تيمهاي حاضر در گروه ب به ميزباني هيات قايقراني تهران در درياچه مجموعه ورزشي آزادي به مصاف هم مي روند.
مسابقات گروه ب از ساعت 8:30 صبح آغاز خواهد شد. در اولين مسابقه هيات قايقراني تهران با حافظيه شيراز مسابقه خواهد داد، ساعت 9:15 چهارمحال و بختياري به مصاف هيات قايقراني ايلام خواهد رفت، ساعت 10 هيات قايقراني تهران با شهرداري منجيل مصاف خواهد کرد، ساعت 10:45 حافظيه شيراز و چهارمحال و بختياري با يکديگر مسابقه مي دهند، ساعت 11:30 هيات قايقراني ايلام با شهرداري منجيل مصاف مي کند، ساعت 12:30 هيات قايقراني تهران به مصاف چهارمحال و بختياري مي رود، ساعت 13:15 هيات قايقراني ايلام و حافظيه شيراز مسابقه مي دهند، ساعت 14 چهارمحال و بختياري براي مصاف با شهرداري منجيل به ميدان مي رود، ساعت 14:45 هيات قايقراني تهران با هيات قايقراني ايلام و ساعت 15:30 حافظيه شيراز با شهرداري منجيل مسابقه مي دهند.
جمعه 7 آبان ماه نيز تيمهاي حاضر در گروه الف در هفته دوم به ميزباني هيات خراسان شمالي در استخر سرپوشيده کوثر با هم به رقابت مي پردازند.
ساعت 8:30 هيات قايقراني خراسان شمالي با هيات قايقراني آذربايجان غربي مسابقه خواهد داد، ساعت 9:15 هيات قايقراني سمنان به مصاف هيات قايقراني آذربايجان شرقي خواهد رفت، ساعت 10 هيات قايقراني اراک با هيات قايقراني اصفهان مصاف خواهد کرد، ساعت 10:45 هيات قايقراني خراسان شمالي و هيات قايقراني آذربايجان شرقي با يکديگر مسابقه مي دهند، ساعت 11:30 هيات قايقراني آذربايجان غربي با هيات قايقراني سمنان مصاف مي کند، ساعت 12:30 هيات قايقراني آذربايجان شرقي به مصاف هيات قايقراني اراک مي رود، ساعت 13:15 هيات قايقراني خراسان شمالي و هيات قايقراني اصفهان مسابقه مي دهند، ساعت 14 هيات قايقراني آذربايجان شرقي براي مصاف با هيات قايقراني آذربايجان غربي به ميدان مي رود، ساعت 14:45 هيات قايقراني خراسان شمالي با هيات قايقراني اراک و ساعت 15:30 هيات قايقراني اصفهان با هيات قايقراني سمنان مسابقه مي دهند. ساعت 15:10 هيات قايقراني اراک به مصاف هيات قايقراني آذربايجان غربي خواهد رفت، ساعت 15:50 هيات قايقراني خراسان شمالي و هيات قايقراني سمنان با هم رقابت مي کنند، ساعت 16:30 هيات قايقراني اصفهان با هيات قايقراني آذربايجان شرقي مصاف خواهد کرد، ساعت 17:10 هيات قايقراني سمنان با هيات قايقراني اراک و ساعت 17:50 هيات قايقراني آذربايجان غربي با هيات قايقراني اصفهان مسابقه خواهند داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.