مسابقات مسافت 1000 متر به پايان رسيد

 

با پايان روز دوم مسابقات قهرماني کشور آبهاي آرام مسابقات مسافت 1000 متر به پايان رسيد.
مسابقه فينال کاياک يکنفره 1000 متر مردان بزرگسالان با حضور وحيد مردانيان از آذربايجان شرقي، پويا دادک از تهران، اروند درويش از مازندران، رحمت قادري از گيلان، حميد ترکي از بوشهر، محمد طاهر حسيني افشار از کرمانشاه، سعيد روغني از خوزستان، رضا کابلي از گلستان و ميلاد بسطامي از لرستان انجام شد و در نهايت حميد ترکي از بوشهر با زمان 3:57.28 دقيقه مقام اول، رحمت قادري از گيلان با زمان 4:01.28 دقيقه مقام دوم و اروند درويش از گيلان با زمان 4:10.24 دقيقه مقام سوم را کسب کردند.
در رقابت فينال کانوي يکنفره 1000 متر مردان بزرگسالان مرتضي رستمي از گلستان، بهنام محمدي از کردستان، کيا حسيني از تهران، محمد يوسف شهبازي از کرمانشاه، محسن سعادتخواه از گيلان، محمد قربان نژاد از خوزستان، محمد نجاران از مازندران و احمد رضا احمدي از همدان حضور داشتند که در نهايت محسن سعادتخواه از گيلان با زمان 4:23.30 دقيقه مقام اول، کيا حسيني از تهران با زمان 4:23.66 دقيقه مقام دوم و محمد يوسف شهبازي از کرمانشاه با زمان 4:23.30 دقيقه مقام سوم را کسب کردند.
مسابقه فينال کاياک دونفره 1000 متر مردان بزرگسالان با حضور فرامرز ورمزيار و حسن صمدي از همدان، مرتضي غضنفرپور و احسان طيبي از خوزستان، وحيد مردانيان و رضا جداري از آذربايجان شرقي، ميلاد قاسمي و اروند درويش از مازندران، سعيد فضل اولي و هادي سروري از گيلان، رضا ياراحمدي و پدرام دادک از تهران، سجاد طاقي پور و جلال خزايي از گلستان، بهرام خرسند و ميثم خديور از بوشهر و محسن عباسي و حسين خوش خو از کرمانشاه برگزار شد و در پايان سعيد فضل اولي و هادي سروري از گيلان با زمان 3:39.00 دقيقه مقام اول، ميلاد قاسمي و اروند درويش از مازندران با زمان 3:43.09 دقيقه مقام دوم و رضا ياراحمدي و پدرام دادک از تهران با زمان 3:55.53 دقيقه مقام سوم را بدست آوردند.
در رقابت فينال کانوي دونفره 1000 متر مردان بزرگسالان بهنام محمدي و پيام خوش خو از کردستان، ميلاد توري و مهرداد دانيالي از گيلان، محمد يوسف شهبازي و علي اجاقي از کرمانشاه، علي باجلان و سامان بقايي از تهران، عادل مجللي و علي نژاد اسفندياري از گلستان، عباس بحري پور و مهدي بحري پور از آذربايجان شرقي، مهدي آغاسي و امير حسين خدايار از مازندران و محمد قربان نژاد و احمد هويدار از خوزستان حضور داشتند که در نهايت علي باجلان و سامان بقايي از تهران با زمان 4:12.04 دقيقه مقام اول، عادل مجللي و علي نژاد اسفندياري از گلستان با زمان 4:17.33 دقيقه مقام دوم و محمد يوسف شهبازي و علي اجاقي از کرمانشاه با زمان 4:17.96 دقيقه مقام سوم ر بدست آوردند.
رقابت فينال کاياک چهارنفره 1000 متر مردان بزرگسالان با حضور تيم هاي گلستان، مازندران، همدان، خوزستان، تهران، گيلان، آذربايجان شرقي، بوشهر و کرمانشاه برگزار شد و در نهايت تيم مازندران با زمان 3:19.54 دقيقه مقام اول، گيلان با زمان 3:20.39 دقيقه مقام دوم و تهران با زمان 3:28.18 دقيقه مقام سوم را کسب کردند.
رقابت فينال کانوي چهارنفره 1000 متر مردان بزرگسالان با مسابقه تيم هاي کرمانشاه، مازندران، گيلان، گلستان، تهران و خوزستان برگزار شد و در نهايت تيم تهران با زمان 3:52.73دقيقه مقام اول، تيم گلستان با زمان 3:53.23 دقيقه مقام دوم و تيم گيلان با زمان 4:01.47 دقيقه مقام سوم را بدست آوردند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.