مسابقات فينال مسافت 200 متر برگزار شد

در روز پاياني مسابقات قهرماني کشور آبهاي آرام قهرمانان مسافت 200 متر مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايراني؛ در مسابقه فينال کاياک يکنفره 200 متر مردان بزرگسالان عليرضا عليمحمدي از تهران با زمان 39.71 ثانيه مقام اول، سعيد فضل اولي از گيلان با زمان 41.17 ثانيه مقام دوم و مسعود قاسم پور از مازندران با زمان 41.99 ثانيه مقام سوم را بدست آوردند.
در مسابقه فينال کانوي يکنفره 200 متر مردان بزرگسالان عادل مجللي از گلستان با زمان 46.10 ثانيه مقام اول، محسن سعادتخواه از گيلان با زمان 46.81 ثانيه مقام دوم و سروش رضويان از تهران با زمان 49.11 ثانيه مقام سوم را بدست آوردند.
در مسابقه فينال کاياک يکنفره 200 متر بانوان بزگسالان هديه کاظمي از هرمزگان با زمان 46.68 ثانيه مقام اول، آرزو حکيمي از تهران با زمان 47.07 ثانيه مقام دوم و نجمه سجادي از گيلان با زمان 52.16 ثانيه مقام سوم را بدست آوردند.
در مسابقه فينال کاياک يکنفره 200 متر مردان جوانان علي ميرزايي از گيلان با زمان 40.89 ثانيه مقام اول، فرزين اسدي از مازندران با زمان 41.53 ثانيه مقام دوم و بابک دربان از تهران با زمان 41.83 ثانيه مقام سوم را بدست آوردند.
در مسابقه فينال کانوي يکنفره 200 متر مردان جوانان سهيل نوروز نژاد از گيلان با زمان 49.32 ثانيه مقام اول، معراج محمد زاده از تهران با زمان 49.82 ثانيه مقام دوم و بهراد صادقي از آذربايجان شرقي با زمان 51.55 ثانيه مقام سوم را بدست آوردند.
در مسابقه فينال کاياک يکنفره 200 متر بانوان جوانان آرزو حکيمي از همدان با زمان 49.91 ثانيه مقام اول، فاطمه خير خواه از تهران با زمان 52.75 ثانيه مقام دوم و فاطمه زيب صيادان از گيلان با زمان 54.07 ثانيه مقام سوم را بدست آوردند.
در مسابقه فينال کاياک دونفره 200 متر مردان بزرگسالان عليرضاعليمحمدي و علي جمشيدي از تهران با زمان 38.24 ثانيه مقام اول، سعيد فضل اولي و هادي سروري از گيلان با زمان 39.33 ثانيه مقام دوم و حسين سينکايي و مسعود قاسم پور از مازندران با زمان 39.57 ثانيه مقام سوم را بدست آوردند.
در مسابقه فينال کاياک دونفره 200 متر بانوان بزرگسالان سيما عروجي و راحله محمد ميرزايي از تهران با زمان 46.68 ثانيه مقام اول، هديه کاظمي و مينا عبدالهي از هرمزگان با زمان 48.72 ثانيه مقام دوم و نيلوفر عبدالهي و هستي قپانوري از کرمانشاه با زمان 49.71 ثانيه مقام سوم را بدست آوردند.
در مسابقه فينال کاياک دونفره 200 متر مردان جوانان علي شاهرخي و رضوان بهجتي از تهران با زمان 37.68 ثانيه مقام اول، امير شمس و بابک دربان از تهران با زمان 38.05 ثانيه مقام دوم و فرزين اسدي و محمد جهانيان از مازندران با زمان 38.87 ثانيه مقام سوم را بدست آوردند.
در مسابقه فينال کانوي يکنفره 200 متر بانوان بزرگسالان بهنوش اکابري از تهران توابع با زمان 1:09.83 دقيقه مقام اول، الهه نيکو حرف صالحي از تهران با زمان 1:12.85 دقيقه مقام دوم و ناديا تالانکي از کرمانشاه با زمان 1:13.06 دقيقه مقام سوم را بدست آوردند.
در مسابقه فينال کاياک دونفره 200 متر بانوان جوانان انسيه و رقيه رهرو از گيلان با زمان 48.63 ثانيه مقام اول، گلناز غضنفريان و حنانه بازپرس از مازندران با زمان 49.84 ثانيه مقام دوم و سارا عباسي و سارا حنيف زاده از تهران با زمان 50.11 ثانيه مقام سوم را بدست آوردند.
در رقابت فينال کانوي يکنفره 200 متر بانوان جوانان هيوا افضلي از کرمانشاه با زمان 1:07.51 دقيقه مقام اول، نرگس خدابنده لو از همدان با زمان 1:10.69 دقيقه مقام دوم و ناديا صادق از تهران با زمان 1:12.18 دقيقه مقام سوم را بدست آوردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.