مهلت ارسال قراردادهاي باشگاههاي ليگ کانوپولو تا 7 مرداد اعلام گرديد

مهلت ارسال قراردادهاي باشگاههاي ليگ کانوپولو تا 7 مرداد اعلام گرديد
براين اساس باشگاهها موظف مي باشند مدارک ذيل را تا تاريخ 7 مرداد سال جاري به فدراسيون قايقراني ارسال نمايند
1-قرارداد مهمور شده في مابين بازيکن و باشگاه مورد تاييد هيات استان -فتوکپي شناسنامه و کارت ملي
2-مبلغ 200 تومان ورودي ليگ دسته يک و مبلغ 400 تومان براي ليگ برتر
3-چک تضميني 500 تومان بنام فدراسيون قايقراني
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.