جلسه هماهنگي دومين دوره ليگ برتر آبهاي آرام برگزار شد

جلسه ثبت نام و هماهنگي دومين دوره ليگ برتر آبهاي آرام 29 بهمن ماه در برج قايقراني درياچه آزادي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، اولين هفته از دومين دوره مسابقات ليگ برتر آبهاي آرام 24 اسفند ماه در بخش آقايان و 26 اسفند ماه در بخش بانوان برگزار خواهد شد. به همين منظور جلسه ثبت نام و هماهنگي تيم ها چهارشنبه 29 بهمن ماه در برج قايقراني درياچه آزادي برگزار شد.
در اين جلسه با راي اکثريت سميه غفاري از باشگاه تايدواتر در بخش بانوان و قربان زيلا از باشگاه مقاومت بسيج در بخش آقايان به عنوان نمايندگان باشگاه ها انتخاب شدند.
در ادامه جلسه آخرين مهلت تکميل مدارک باشگاه ها نيز 10اسفندماه اعلام شد و باشگاه ها بايد ارنج شرکت کنندگان خود را حداکثر تا 14 اسفندماه به کميته برگزاري مسابقات اعلام کنند.
هفته اول رقابت هاي ليگ برتر آبهاي آرام در بخش آقايان بعدازظهر روز 24 اسفندماه در مواد کاياک و کانوي يکنفره و دونفره 1000 متر، کاياک چهارنفره 100 متر و کانو و کاياک يکنفره و دونفره 500 متر و در بخش بانوان بعدازظهر روز 26 اسفندماه در مواد کاياک يکنفره و دونفره 1000 متر، کاياک و کانوي يکنفره و دونفره 500 متر و کاياک چهارنفره 500 متر برگزار خواهد شد.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.