روئينگ سواران کشورمان به مسابقات قهرماني آسيا اعزام خواهند شد

روئينگ سواران تيم ملي کشورمان در صورت کسب رکورد لازم به مسابقات قهرماني آسيا اعزام خواهند شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسابقات قهرماني آسيا در رشته روئينگ 20 تا 25 مهرماه در شهر هاوچيون کشور کره جنوبي برگزار خواهد شد. تيم ملي کشورمان نيز شامل 59 قايقران به اين مسابقات اعزام خواهد شد.
اين مسابقات در بخش بانوان و آقايان و در رده سني جوانان و بزرگسالان برگزار مي شود. در رقابت هاي قهرماني آسيا در بخش بانوان بزرگسالان مواد يکنفره سنگين وزن و سبک وزن جفت پارو، دونفره سنگين وزن و سبک وزن جفت پارو و دونفره سنگين وزن تک پارو و چهار نفره سنگين وزن جفت پارو، در بخش مردان بزرگسالان مواد يکنفره سبک وزن و سنگين وزن جفت پارو، دونفره سبک وزن و سنگين وزن جفت پارو و دونفره سنگين وزن تک پارو، چهارنفره سنگين وزن جفت پارو، چهارنفره سبک وزن تک پارو و هشت نفره سنگين وزن، در بخش جوانان بانوان مواد يکنفره، دونفره و چهار نفره جفت پارو و دونفره تک پارو و در بخش مردان جوانان يکنفره، دونفره و چهارنفره جفت پارو و دونفره و چهارنفره تک پارو انجام خواهد شد.
تيم ملي روئينگ کشورمان بر اساس مصوبه هيات رئيسه نفراتي را به مسابقات برون مرزي اعزام خواهد کرد که در تست قبل از مسابقات رکورد ورودي لازم به مسابقات را کسب کنند. به همين منظور از ميان قايقرانان تيم ملي نفراتي که در رکوردگيري هفته آينده نتايج مطلوبي را کسب کنند به اين مسابقات اعزام خواهند شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.