برگزاري جلسه هماهنگي ليگ 88 شنبه 10 مرداد ساعت 16 با حضور نمايندگان باشگاهها و مسئولين ليگ در محل فدراسيون قايقراني

برگزاري جلسه هماهنگي ليگ 88 شنبه 10 مردادساعت 16 با حضور نمايندگان باشگاهها و مسئولين ليگ در محل فدراسيون قايقراني
کميته کانوپولو/طباطبايي

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.