پرسنل فدراسيون قايقراني در تور رفتينگ شرکت کردند

پرسنل فدراسيون قايقراني با همکاري کميته رفتينگ فدراسيون در تور رفتينگ شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، توسعه ورزش همگاني يکي از مهمترين رسالت هاي فدراسيون هاي ورزشي است. در اين راستا فدراسيون ها با برنامه ريزي و ايجاد بستر مناسب براي مشارکت بيشتر آحاد جامعه در ورزش مطبوع خود تلاش مي کنند. فدراسيون قايقراني نيز با تحت پوشش قرار دادن رشته هاي ورزشي متنوع ظرفيت بسيار بالايي در برگزاري دوره ها و تورهاي قايقراني دارد. يکي از رشته هاي فدراسيون قايقراني رفتينگ است که به هم در مسابقات حرفه اي حضور پيدا مي کند و هم به عنوان ورزشي تفريحي علاقه مندان بسياري را جذب خود کرده است.
در همين جهت و در راستاي توسعه ورزش همگاني و ايجاد فرهنگ ورزش براي همه در جامعه، پرسنل فدراسيون قايقراني با همکاري کميته رفتينگ در تور يک روزه تفريحي شرکت کردند.
گفتني است تورهاي رفتينگ به طور منظم با همکاري سازمان گردشگري در رودخانه هاي خروشان سراسر کشور برگزار مي شود.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.