در ورزش جذب منابع مالي امر سهلي است

وزير ورزش و جوانان با تاکيد براين موضوع که فدراسيون ها بايد به سمت کاهش وابستگي به اعتبارات دولتي بروند اظهار داشت: در حوزه ورزش جذب منابع مالي امري سهل است.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و به نقل از پايگاه خبري وزارت ورزش و جوانان دکتر محمود گودرزي صبح امروز شنبه در نخستين نشست هم انديشي الزامات و اقدامات بازاريابي ورزشي در ايران با بيان اين موضوع که اقتصاد ما دولتي است، گفت: با اين اقتصاد، شکوفايي اقتصادي، صنعتي، توسعه اجتماعي و سياسي با سرعت بسيار پاييني امکان پذير خواهد بود.

وي در اين راستا اصل 44 قانون اساسي را مورد توجه قرار داد و گفت : قانونگذار با تبيين اين قانون پيش بيني کرده است که دولت براي رهايي از وابستگي اقتصادي بايد به سمت خصوصي سازي برود تا جامعه در بخش هاي مختلف به شکوفايي برسد .

گودرزي از نفت به عنوان يکي از موانع توسعه نام برد و تاکيد کرد با تکيه صرف بر اقتصاد دولتي ، نمي توان امور مردم را اداره کرد .

او ادامه داد : در گذشته مستنداتي وجود داشت که اقتصاد دولتي ما را از حرکت به سمت جامعه شکوفا باز داشته ولي در اين مقطع ما اين مسئله را با گوشت و استخوان خود لمس کرده ايم.

وزير ورزش و جوانان به تنگناهاي مالي که دولت با آن روبروست اشاره کرد و افزود : اگر پيش از اين به جاي بهره برداري و تکيه صرف بر نفت، نيروي انساني را مورد توجه قرار مي داديم و بر روي آن سرمايه گذاري مي کرديم ، چندين برابر آنچه که امروز داريم ، به دست مي آورديم .

وزير ورزش و جوانان موضوع اقتصاد خصوصي را به حوزه ورزش تعميم داد و در اين خصوص نيز گفت : در بخش ورزش فدراسيون ها متوجه شده اند که اعتبارات دولتي محدود است و تغيير نگرش کاملا ضروري است و در اين شرايط بايد به سمت کاهش وابستگي به اعتبارات دولتي پيش برويم.

وي خودکفايي اقتصادي در ورزش را مورد تاکيد قرار داد و گفت : در اين حوزه بايد اهتمام ويژه داشته و به دنبال راهکارهاي علمي و اقتصادي براي درآمدزايي باشيم .

گودرزي با بيان اينکه سياست دولت تدبير و اميد درآمدزايي و جذب منابع مالي بخش خصوصي است تصريح کرد: اين دولت از آغاز فعاليت خود، مهمترين شعاري که عنوان کرد، واگذاري امور مردم به خود مردم بود .

او گفت : سياست دولت مبتني بر اصل قانون اساسي، عبور از تنگناهاي اقتصادي و استفاده از توانمندي مردم براي شکوفايي اقتصادي است.

وزير ورزش و جوانان گفت: ضرورت دارد که نگاه ما به مقوله جذب منابع مالي مبتني بر ديدگاه علمي و قانون محوري باشد. بر اين اساس ما نمي توانيم ورزش را از ساير مقولات اجتماعي منفک کنيم زيرا در اين صورت به اشتباه خواهيم افتاد .

وي ادامه داد: ما به توانمندي و پتانسيل بخش خصوصي نياز داريم بنابراين بايد به سمت خصوصي سازي برويم هرچند معتقديم اين رويکرد پيش نيازهايي را مي خواهد و تا زماني که آنها محقق نشود اين امر اتفاق نخواهد افتاد.

دکتر گودرزي در ادامه حق پخش تلويزيوني را مثال زد و گفت :در اين خصوص صدا و سيما بايد سهم ورزش را لحاظ کند و اين حق براي وزارت ورزش و جوانان استيفا شود.

وي افزود : من نيز به شدت پيگير اين موضوع هستم، اما ديدم که مديران صدا و سيما به مصوبات قانوني اشاره کردند که حق پخش تلويزيوني براي فوتبال و ورزش غير قانوني است و اين امر شدني نيست.

دکتر گودرزي ادامه داد:در اين قوانين قيد شده که رسانه هايي مانند راديو و تلويزيون مي توانند به ورزش کمک کنند. تلويزيون همان طور که مي دانيم دولتي است، بنابراين يک بخش دولتي مانند وزارت ورزش و جوانان نمي تواند به صدا و سيما که آن هم دولتي است تکليف کند.

وي خاطرنشان کرد: بنابراين بايد شبکه هاي جديد راديو و تلويزيوني تاسيس شوند . اما تجربه و رفتارهاي سياسي نشان مي دهد که اين موضوع غير قابل اجراست و چون اتفاق نمي افتد پس به طور طبيعي موارد بعدي هم محقق نمي شود.

به گفته وزير ورزش و جوانان، از يک اقتصاد کاملا دولتي انتظار داشتن حامي مالي و درآمد براي ورزش نمي توان داشت زيرا همواره گرفتار اين بند «دولتي» هستيم.

گودرزي گفت : ما نگران آن هستيم که در واگذاري باشگاه هاي دولتي به بخش خصوصي، بدون توجه به پيش نيازهاي خصوصي سازي باعث شويم که باشگاه ها تضعيف شوند. بايد در اين موضوع هزينه و فايده را در نظر گرفت تا بتوانيم بخش خصوصي را به سرمايه گذاري مجاب کنيم.

وي درمورد راهبردهاي موجود براي بازاريابي گفت: راهبردهاي روشني در ارتباط با بازاريابي وجود دارد و تجربيات ذي قيمتي نيز براي جذب سرمايه گذاري براساس قانونمندي ها وجود دارد، بنابراين ما نيز بايد منطبق با قانون و ظرفيت هاي موجود بتوانيم بخش عمده اي از موانع پيش روي ورزش را با تقويت بخش خصوصي از طريق الزامات و اقدامات بازاريابي ورزشي مرتفع کنيم.

دکتر گودرزي خاطرنشان کرد: ورزش جزو مقولاتي است که هر چه روي آن سرمايه گذاري کنيم نتايج آن به نفع جامعه تمام خواهد شد، ولي بايد شرايط لازم از جمله داشتن نگاه علمي ، سياست گذاري و پرهيز از هرج و مرج را مهيا کنيم .

وي تاکيد کرد : در يک فضاي متمرکز مي توان سياست گذاري کرد که در اين صورت جذب سرمايه نيز امکان پذير است . رسانه ها بايد بدانند اين مقوله، فني، پيچيده و علمي است و برخورد تطبيقي را مي طلبد . حتما بايد از زمينه هاي چانه زني و مذاکرات فني با کارشناسان رسانه بهره گرفته شود

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.