ملي پوشان قايق 8نفره حريفان خود را شناختند

قايقرانان تيم ملي 8 نفره تک پاروي روئينگ مردان کشورمان حريفان خود را شناختند.
بابک فرزام خواه رئيس کميته روابط عمومي در گوآنگجو گفت: جيواکوآ، دانگ، يانگ جي، زهانگ، زهينگ، ينان و زيگييانگ از چين، فک ليتوف، نلي مونوف، ايساکوف، لاتيکوف، پائول، تاسکي، ويتال و ياکوموف از قزاقستان، ايبري، تانوف، آرکيون، کورنتو، محمديوف، مرادوف، امير، فرجي و ظفر از ازبکستان،جوشي کريشنا، کومار،کوشن، فينگ، زان جين، فاجي و ياوا از هند و ميثم جوهري، ياسر جوهري، عابدين باقري راد، فرزين رضايي، مسعود محمدي، فردين حسنوند، اتابک پيشيار، افشار حيدري و کيهان شمس از ايران در قايق هشت نفره حضور دارند.
وي افزود: قايقرانان کشورمان از 22 آبان ماه اولين روز مسابقات خود را آغاز خواهند کرد که بر اساس برنامه اعلام شده از ساعت 10:10 دقيقه صبح تيم دونفره سنگين وزن دوپاروي مردان، ساعت 10:30 دقيقه تيم دونفره سبک وزن دوپارو زنان، ساعت 10:50 تيم دونفره سبک وزن دوپاروي مردان و ساعت 10:30 دقيقه تيم چهارنفره تک پاروي مردان به مصاف حريفان خود خواهند رفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.