اولين مرحله اردوي تدارکاتي تيم ملي روئينگ بانوان جوانان کشورمان برگزار خواهد شد

اولين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي روئينگ بانوان جوانان کشورمان با دعوت از 13 قايقران از 27 خرداد ماه ‏در درياچه آزادي برگزار خواهد شد.‏
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسابقات قهرماني جوانان آسيا اواسط مهرماه در ازبکستان برگزار ‏خواهد شد. اين مسابقات از اهميت زيادي برخوردار است چراکه با عنوان رقابت هاي کسب سهميه المپيک ‏جوانان در قاره آسيا انجام خواهد شد و روئينگ سواران آسيايي براي حضور در رقابت هاي المپيک جوانان بايد ‏در اين رقابت ها شرکت کنند. به همين منظور پس از آغاز اردوهاي تيم ملي روئينگ مردان جوانان، بانوان ‏جوان روئينگ سوار کشورمان نيز از 27 خرداد ماه اولين مرحله اردوي تدارکاتي خود را به منظور حضور موفق ‏در اين رقابت ها برگزار خواهند کرد. اين مرحله از اردو تا 16 تيرماه ادامه مي يابد. ‏
مهديس حبيبي، پرستو ريحان، مريم کرمي، مريم اميدي پارسا، فاطمه شهبازي و کيميا زارعي از همدان، ياسمن ‏ثبوت، غزاله فيروزي، پانيذ پيرواني و فاطمه رضائيان از تهران، هما خاتمي و الهام محمدي از زنجان و آستياژ ‏آزادمهر از هرمزگان زير نظر هما حسيني مربي، سيمين خياطي افشار دستيار مربي و عاطفه کشوري به عنوان سرپرست تمرينات خود را انجام خواهند داد.‏

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.