تمرينات بسيار خوبي در رودخانه کرج انجام مي دهيم

مربي تيم ملي اسلالوم بانوان گفت: از مرحله چهارم اردو با حمايت فدراسيون و مساعدت هيات قايقراني البرز در رودخانه کرج اردو زديم و تيم در شرايط بسيار خوبي تمرين مي کند.
کتايون اشرف با اشاره به وضعيت مناسب رودخانه کرج براي تمرين در اين فصل سال اظهار داشت: 2 مرحله اردو در رودخانه سپيدرود منجيل داشتيم و در اين مرحله به رودخانه کرج آمديم. شرايط آب بسيار خوب است و بايد از زحمات مسئولين فدراسيون در خصوص حمايت از تيم اسلالوم بانوان تشکر ويژه داشته باشيم.
وي افزود: در حال حاضر با 4 قايقران کار مي کنيم که همگي داراي وضعيت خوبي در آبهاي خروشان هستند. در کل از شرايط تمرينات بسيار راضي هستم. شرايط محل تمرين بسيار خوب است ضمن اينکه کاملا طبق برنامه اي که از پيش تعيين کرده بوديم پيش رفتيم.
اشرف بيان کرد: تمرينات آبهاي آرام را در درياچه آزادي انجام مي دهيم و تمرينات تخصصي آبهاي خروشان را در رودخانه کرج پيگيري مي کنيم.
وي از مساعدتر شدن تمرينات در فصل آينده خبر داد و تصريح کرد: رودخانه کرج در فصل بهار شرايط بسيار خوبي دارد و منتظر هستيم تا تمرينات مناسب تري در اين مکان برگزار کنيم.
مربي تيم ملي اسلالوم بانوان کمپ بين المللي تمريني اسلالوم بانوان در ارديبهشت ماه در ايران را فرصت بسيار مناسبي براي توسعه و پيشرفت اين رشته در بخش بانوان دانست و اضافه کرد: اوايل ارديبهشت ماه در درياچه آزادي و رودخانه کرج کمپ بين المللي با حضور چندين کشور صاحب نام خواهيم داشت. پس از آن کمپ هم در رودخانه کرج تست برگزار مي کنيم تا بتوانيم نفرات بيشتري به اردو اضافه کنيم.
وي ضمن تقدير از زحمات فدراسيون و حمايت از اسلالوم بانوان خاطرنشان کرد: هم فدراسيون حمايت بسيار خوبي از ما داشته و هم هيات قايقراني البرز شرايط خوبي فراهم کرده تا تمرينات مناسبي در رودخانه کرج داشته باشيم.
اشرف ادامه داد: معتقدم براي يک موفقيت و پيروزي خوب بايد همه تيم خوب کار کنند و در حال حاضر اين زمينه فراهم است و فکر مي کنم در مسابقات سال آتي شاهد موفقيت بيشتر اسلالوم بانوان باشيم. ضمنا سال نو را هم به همه همکاران و ورزشکاران قايقراني تبريک مي گويم و آرزوي سالي خوب براي جامعه ورزش کشورمان دارم.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.