جلسه قرعه کشي مسابقات قهرماني کشور کانوپولو بانوان برگزار شد

جلسه قرعه کشي مسابقات قهرماني کشور کانوپولو بانوان شب گذشته 13 تيرماه با حضور نمايندگان 13 تيم شرکت کننده در درياچه مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، اين جلسه با حضور مريم دباغ مسئول برگزاري ، مرتضي محرابي ناظر، ترانه طباطبايي دبير برگزاري مسابقات و نمايندگان استانهاي تهران(2 تيم)، زنجان، خوزستان، گيلان، خراسان رضوي و مرکزي در بخش بزرگسالان و هرمزگان، همدان، خراسان رضوي، مازندران، اصفهان و فارس در بخش جوانان برگزار شد.
طبق قرعه کشي به عمل آمده مقرر شد تيم هاي حاضر در بخش بزرگسالان در مرحله مقدماتي در 2 گروه به مصاف يکديگر روند و با توجه به اينکه استان اصفهان قهرمان دوره گذشته، امسال در بخش بزرگسالان تيمي را اعزام نکرده، استانهاي خراسان رضوي و گيلان که در دوره گذشته به مقامهاي دوم و سوم دست يافته بودند به عنوان سرگروه معرفي شدند. بر اين اساس در گروه A خراسان رضوي، تهران الف و مرکزي و در گروه B گيلان، تهران ب خوزستان و زنجان به مصاف يکديگر خواهند رفت. در پايان نيز از هر گروه 3 تيم به مرحله بعد راه پيدا مي کنند.
همچنين در رده سني جوانان تصميم بر آن شد که 6 تيم حاضر در مرحله مقدماتي در يک گروه با يکديگر به رقابت بپردازند.
بر اساس قرعه کشي صورت گرفته مسابقات در روز اول از ساعت 9 صبح آغاز تا ساعت 19 ادامه خواهد داشت و در اولين ديدار اصفهان و هرمزگان در بخش جوانان به مصاف يکديگر مي روند. در ادامه خراسان رضوي با مرکزي در بخش بزرگسالان، خراسان رضوي و فارس در جوانان، گيلان و زنجان در بزرگسالان، همدان و مازندران در جوانان، تهران الف و مرکزي در بزرگسالان، اصفهان و فارس در جوانان، تهران ب و خوزستان در بزرگسالان، هرمزگان و خراسان رضوي، همدان و اصفهان در جوانان، گيلان و خوزستان در بزرگسالان، مازندران و هرمزگان، فارس و همدان در جوانان، تهران ب و زنجان در بزرگسالان،خراسان رضوي و مازندران و هرمزگان و فارس در جوانان باهم مسابقه خواهند داد.
شايان ذکر است که مريم دباغ نائب رئيس بخش بانوان فدراسيون و مسئول برگزاري مسابقات قهرماني کشور کانوپولو، مسعود مهدوي نيا دبير فدراسيون، حسين خيرالهي سرپرست کميته کانوپولو، مرتضي محرابي رئيس کميته داوران و ناظر مسابقات و ترانه طباطبايي دبير برگزاري مسابقات به عنوان هيات ژوري معرفي شدند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.