تايد واتر در رده نخست قرار گرفت

مسابقات هفته سوم ليگ آبهاي آرام بانوان با صدرنشيني باشگاه تايد واتر پيش از ظهر امروز 18 شهريورماه در درياچه آزادي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، هفته سوم رقابت هاي ليگ برتر آبهاي آرام با حضور باشگاه هاي تايد واتر، مقاومت، هيات همدان و سيمرغ آذربايجان در  برگزار شد و قايقرانان در 8 ماده به مصاف يکديگر رفتند.

در کاياک يکنفره 1000 متر کيانا کمال زاده از تايد واتر، مونا ابراهيمي از مقاومت و متينه نوري از هيات همدان در رده هاي اول تا سوم قرار گرفتند.

در کانوي دونفره 500 متر فاطمه کرمجاني و آتنا رئوفي از تايد واتر در رده اول، نرگس خدابنده و هيوا افضلي در رده دوم و زيبا سماک حرفه و ناديا تالانک از مقاومت در رده سوم قرار گرفتند.

در کاياک دونفره 1000 متر مونا ابراهيمي و مائده طهماسبي از مقاومت، مينا عبدالهي و سارا حنيفه زاده ار تايد واتر و متينه نوري و مهسا بيگدلي از هيات همدان اول تا سوم شدند.

در کاياک يکنفره 500 متر مائده طهماسبي از مقاومت، سارا حنيفه زاده از تايد واتر و فائزه پاسبان از سيمرغ در رده ها اول تا سوم جاي گرفتند.

در کاياک دونفره 500 متر مونا ابراهيمي و مائده طهماسبي از مقاومت اول، مينا عبدالهي و کيانا کمال زاده از تايد واتر دوم و مونا نوري و مهسا بيگدلي از هيات همدان سوم شدند.

در کاياک چهارنفره 500 متر تيم تايد واتر با ترکيب کيانا کمال زاده، مينا عبدالهي، سارا حنيفه زاده و گلناز غضنفريان در رده نخست قرار گرفتند، تيم مقاومت با ترکيب مائده طهماسبي، مهسا آذري، مونا ابراهيمي و مهرآذين مهرآوران دوم شدند و کيميا بختياريان، مونا نوري، متينه نوري و مهسا بيگدلي از هيات همدان در رده سوم جاي گرفتند.

در کانوي يکنفره 200 متر فاطمه کرمجاني، هيوا افضلي از هيات همدان و زيبا سماک حرفه از مقاومت در رده هاي اول تا سوم قرار گرفتند.

در کاياک يکنفره 200 متر مينا عبدالهي از تايد واتر اول، مائده طهماسبي دوم از مقاومت و مونا نوري از هيات همدان سوم شدند.

بر اين اساس در هفته سوم رقابت ها باشگاه تايد واتر با 34 امتياز اول شد، مقاومت با 28 امتياز در رده دوم قرار گرفت و هيات همدان با 17 امتياز در جايگاه سوم ايستاد.

تاکنون با احتساب مسابقات 3 هفته ليگ آبهاي آرام بانوان باشگاه مقاومت با 93 امتياز صدرنشين است، تايدواتر با 87 امتياز در رده دوم قرار دارد و هيات همدان با 52 امتياز جايگاه سوم را از آن خود کرده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.