گزارش ميزباني ايران در سايت فدراسيون جهاني قرار گرفت

سايت فدراسيون جهاني قايقراني ICF طي گزارشي از ميزباني ايران در کمپ بين المللي اسلالوم بانوان تقدير کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، کمپ بين المللي آموزشي طرح توسعه و گسترش قايقراني اسلالوم بانوان 5 تا 12 ارديبهشت ماه به ميزباني درياچه آزادي و رودخانه کرج برگزار شد. سايت فدراسيون جهاني قايقراني ICF پس از برگزاري اين کمپ، از ميزباني ايران تقدير کرد.
سايت فدراسيون جهاني قايقراني در مقاله اي با عنوان «24 دختر قايقران اسلالوم مهارت هاي پاروزني خود را در برنامه توسعه ICF در ايران بهبود بخشيدند»، از ميزباني ايران تقدير به عمل آورده است. سايت ICF ضمن مثبت ارزيابي کردن برگزاري اين کمپ در تهران، شرايط کشورمان را براي ميزباني آن بسيار مناسب دانست. در اين مقاله ميزباني فدراسيون قايقراني ايران يک کار بزرگ خوانده شده است.
کمپ بين المللي آموزشي طرح توسعه و گسترش قايقراني اسلالوم بانوان با حضور قايقرانان 4 کشور تحت نظر فدراسيون جهاني قايقراني و به ميزباني کشورمان برگزار شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.