مسابقات قهرماني کشور و انتخابي تيم ملي معلولين آبهاي آرام برگزار مي شود

مسابقات قهرماني کشور و انتخابي تيم ملي معلولين آبهاي آرام به ميزباني درياچه آزادي فردا 30 ارديبهشت ماه برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسابقات قهرماني کشور و انتخابي تيم ملي آبهاي آرام معلولين آبهاي آرام در 2 بخش زنان و مردان برگزار خواهد شد. اين رقابت ها 30 ارديبهشت ماه به ميزباني درياچه آزادي انجام مي شود.
مسابقات قهرماني کشور معلولين آبهاي آرام طبق قوانين بين المللي و قوانين داخلي فدراسيون قايقراني ايران در مواد کاياک يکنفره کلاي TA و کلاس LTA و تورينگ يکنفره کلاس A برگزار مي شود.
حداقل سن ورزشکاران شرکت کننده در اين رقابت ها 15 سال مي باشد و هر تيم مي تواند يک ورزشکار در بخش مردان و يک ورزشکار در بخش زنان شرکت دهد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.