قايقرانان کشورمان در 5 ماده به مصاف حريفان خود رفتند

روز دوم مسابقات قهرماني آسيا روئينگ قايقرانان کشورمان درمسابقات مقدماتي جمعه 22 مهرماه به مصاف حريفان خود رفتند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، روئينگ سواران کشورمان در مسابقات مقدماتي مواد دونفره تک پاروي سنگين وزن مردان، يکنفره جفت پاروي سنگين وزن مردان، دونفره جفت پاروي مردان جوانان، دونفره سنگين وزن سنگين وزن بانوان و هشت نفره سنگين وزن بانوان به مصاف حريفان خود رفتند.
در مسابقه مقدماتي دونفره سنگين وزن تک پارو مردان قايقرانان کشورمان فرهاد و فرزاد کربلائي قلي زاده به مصاف رقيباني از کشورهاي ژاپن، قزاقستان، چين وازبکستان رفتند و درنهايت با کسب رکورد 7:59.40 دقيقه در رده چهارم قرار گرفتند. در اين مسابقه قايقرانان ژاپن، قزاقستان و چين در رده هاي اول تا سوم قرار گرفتند.
در مسابقه مقدماتي ماده تکنفره سنگين وزن مردان محسن شادي در گروه سوم مقدماتي با حريفاني از هنگ کنگ، قطر و هند رقابت کرد و در نهايت با زمان 7:26.18 دقيقه در جايگاه دوم قرار گرفت و به نيمه نهايي راه يافت. در اين مسابقه قايقرانان هند و هنگ کنگ در رده هاي اول و سوم قرار گرفتند.
در مسابقه مقدماتي گروه دو ماده دونفره جفت پاروي مردان جوانان حامد خدري و محمد حمزه نتاج به مصاف حريفاني از ژاپن، کره وماکائو رفتند که در پايان بازمان 7:07.49 دقيقه در جايگاه سوم قرار گرفتند و به ماقبل نيمه نهايي راه يافتند. در اين مسابقه قايقرانان ژاپن و کره در رده هاي اول و دوم قرار گرفتند.
در مسابقه مقدماتي گروه يک دونفره سنگين وزن بانوان رويا عباسي و فرحناز عشقي با رقيباني از کشورهاي چين، کره و هنگ کنگ رقابت کردند که در نهايت با کسب رکورد 7:59.65 دقيقه راهي مسابقه ماقبل نيمه نهايي شدند. در اين رقابت قايقرانان چين، کره و هنگ کنگ در جايگاه اول تا سوم قرار گرفتند.
قايقرانان کشورمان در ماده هشت نفره سنگين وزن با رقيبان خود از کشورهاي هند، ژاپن و قزاقستان رقابت کردند. در پايان اين مسابقه سعيد عادلي، افشار حيدري، ياسر و وحيد جوهري، فرهاد و فرزاد کربلائي قلي زاده، مسعود محمدي، اتابک پيشيار وکيهان شمسي با کسب زمان 6:10.41 دقيقه مقام دوم را کسب کردند و به مسابقه ماقبل نيمه نهايي راه يافتند. در اين مسابقه قايقرانان کشور هند اول و ژاپن سوم شدند.
در ادامه مسابقات قايقرانان کشورمان در مسابقات ماقبل نيمه نهايي به مصاف حريفان خود رفتند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.