قايقرانان ايران با کسب نتايج قابل قبول به کشورمان بازگشتند

در پايان مسابقات آبهاي آرام انتخابي بازيهاي المپيک قايقرانان ايران در جايگاههاي چهاردهم، پانزدهم، هفدهم و هجدهم جهان ايستادند .
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، در روز پاياني اين رقابتها مسابقات نيمه نهايي و نهايي مسافت 500 متر برگزار شد که براي قايقرانان کشورمان نتايج زير به دست آمد:
در فينال B کاياک يکنفره مردان اروند درويش در مصاف با حريفاني از کشورهاي اوکراين، انگلستان،بلغارستان،اسلواکي،کوبا،مکزيک،آفريقاي جنوبي و ليتواني با زمان 212/46/1 ششم و در رده بندي کلي پانزدهم شد. در اين مسابقه اوکراين با زمان 127/44/1، انگلستان با زمان 244/44/1 و بلغارستان با زمان 810/44/1 در مکانهاي اول تا سوم ايستادند.
در کانوي يکنفره عادل مجللي در مصاف با حريفان خود در مرحله نيمه نهايي با زمان 728/01/2 در جايگاه هفتم جهان ايستاد و به فينال B رسيد، در اين مسابقه لهستان با زمان 814/56/1 قهرمان شد، اوکراين با زمان 230/57/1 و برزيل با زمان 876/57/1 دوم و سوم شدند. در فينال B نيز مجللي به مصاف کشورهاي مجارستان، کانادا، مولداوي،کوبا،روماني،بلغارستان،اسلواکي و پرتغال رفت که در نهايت با زمان 391/03/2 در جايگاه نهم گروه و رده هجدهم جدول رده بندي قرار گرفت. در فينال B مجارستان با زمان 179/56/1 ، کانادا با زمان 762/57/1 و مولداوي با زمان 285/58/1 اول تا سوم شدند.
محسن سعادتخواه و ياسر دهقاني در کانوي دونفره به مصاف قايقرانان کشورهاي اسپانيا، آلمان، ايتاليا، برزيل، مولداوي، آمريکا و اسلواکي رفتند و با زمان 207/53/1 پنجم شدند و به فينال B راه يافتند، اسپانيا با زمان 124/50/1 اول، آلمان با زمان 745/50/1 دوم و ايتاليا با زمان 417/51/1 سوم شدند. اوکراين، آفريقاي جنوبي، بلژيک، آذربايجان و کانادا نيز در رده هاي بعدي قرار گرفتند. قايقرانان کشورمان در فينالB با کشورهاي کانادا، مجارستان، فرانسه، مولداوي، اسلواکي، ژاپن، برزيل و آمريکا هم گروه شدند و در نهايت با زمان 209/52/1 در رده پنجم و در مجموع در رده چهاردهم جهان قرار گرفتند. در فينال B کانادا با زمان 313/49/1 اول و مجارستان با زمان 713/49/1 دوم و فرانسه با زمان 005/50/1 سوم شدند.
در کاياک چهارنفره مردان جعفر محمدي دوست، عليرضا عليمحمدي، اروند درويش و فرزاد مظلوم با زمان 273/31/1 ششم شدند و به فينال B رسيدند. در اين گروه اسپانيا با زمان 603/26/1 و بلغارستان با زمان 210/28/1 و نروژ با زمان 005/29/1 در مکانهاي اول تا سوم قرار گرفتند. در اين گروه قايقرانان کشورهاي قزاقستان، ترکيه، استراليا، ازبکستان و روماني حضور داشتند . تيم کاياک چهارنفره کشورمان در فينال B به مصاف حريفاني از کشورهاي فرانسه، بلاروس، يونان ، ازبکستان،اوکراين،قزاقستان، ترکيه و روماني رفتند که در نهايت با زمان 669/31/1 در جايگاه نهم و در مجموع در جايگاه هفدهم قرار گرفتند و در اين مسابقه تيمهاي بلاروس با زمان 433/27/1 ، فرانسه با زمان 632/27/1 و يونان با زمان 854/28/1 اول تا سوم شدند.
در کاياک چهارنفره بانوان هانيه خطيبي، آزاده محمدي، پرستو حائري و نجمه سجادي با زمان 917/49/1 هفتم شدند و به فينال B رسيدند. در اين گروه فرانسه با زمان 200/43/1 و کانادا با زمان 292/44/1 و ايتاليا با زمان 025/45/1 در مکانهاي اول تا سوم قرار گرفتند. در اين گروه قايقرانان کشورهاي لهستان، استراليا، ژاپن و آفريقاي جنوبي حضور داشتند. پاوزنان کشورمان در فينال B با قايقرانان کشورهاي اسپانيا، آمريکا، اسلواکي،استراليا،لهستان،ژاپن و سنگاپور مسابقه دادند و با زمان 164/46/1 ضمن قرار گرفتن در جايگاه هفتم گروه به مقام پانزدهم جهان رسيدند.
در کاياک دونفره بانوان روژان پيروزنيا و افسانه سپهري به مصاف حريفاني از کشورهاي لهستان، آمريکا، کانادا، اسپانيا، مکزيک، دانمارک، استراليا و اوکراين رفتند که در نهايت لهستان با زمان 000/52/1 ، مکزيک با زمان 660/52/1، کانادا با زمان 136/54/1 اول تا سوم شدند و قايقرانان کشورمان با زمان 951/02/2 در رده نهم ايستادند.
در کاياک يکنفره بانوان نجمه سجادي در مصاف با حريفان خود از کشورهاي کانادا، اسپانيا، استراليا، فرانسه، هلند، ليتواني، نروژ و مکزيک با زمان 614/06/2 در رده هشتم ايستاد، در اين گروه کانادا با زمان 981/58/1 اول شد، استراليا با زمان 854/59/1 به مقام دوم رسيد و اسپانيا با زمان 072/00/2 در رده سوم جاي گرفت. در کاياک دونفره آقايان اسپانيا با زمان 860/35/1 اول شد، بلغارستان با زمان 881/35/1 به مقام دوم رسيد و پرتغال با زمان 081/37/1 و بلاروس سوم و چهارم شدند ،در اين گروه حميد ترکي وسعيد فضل اولي با زمان 213/38/1 در رده پنجم ايستادند. سوئد،دانمارک، روماني و قرقيزستان نيز در رده هاي بعدي قرار گرفتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.