ايران بر قله آسيا ايستاد

درپايان مسابقات قهرماني آسيا و انتخابي المپيک آبهاي آرام درتهران، ايران با کسب 33 مدال رنگارنگ درصدرآسيا قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، با کسب 2 مدال طلا و يک مدال نقره در آخرين روز مسابقات قهرماني آسيا مجموع مدال تيم ايران به 33 مدال رسيد و قايقرانان ايراني براي اولين بار و با اقتدار در صدر آسيا قرار گرفتند.
در رده سني جوانان و در بخش مردان ايران با کسب 6 مدال طلا و 1 مدال نقره اول، قزاقستان با کسب 2 مدال طلا، 4 مدال نقره و 2 مدال برنز و ازبکستان با کسب 1 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز شدند.
در رده سني جوانان و در بخش بانوان ايران با کسب 6 مدال طلا، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز ، قزاقستان با کسب 3 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز و کره با کسب 3 مدال نقره و 2 مدال برنز در رده هاي اول تا سوم جاي دارند.
در رده سني بزرگسالان و در بخش مردان چين با 7 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز اول ، ايران با 5 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز و قزقستان با 1 مدال طلا، 7 مدال نقره و 3 مدال برنز جايگاههاي اول تا سوم را از آن خود کردند.
در رده سني بزرگسالان و در بخش بانوان چين با 8 مدال طلا اول، ايران با 1 مدال طلا و 7 مدال نقره دوم و هند با 1 مدال طلا و 2مدال برنز مقام هاي اول تا سوم را به دست آورده اند.
در مجموع نيز ايران با کسب 18 مدال طلا، 11 نقره و 4 برنز دربخش مسابقات قايقراني قهرماني آسيا درمجموع دررده اول قراردارد. چين با کسب 15 مدال طلا و 2 مدال نقره و 2 مدال برنز دوم شد و قزاقستان با 7 طلا، 12 نقره و 7 برنز و درمکان سوم ايستادند.
کشورهاي ازبکستان، کره جنوبي، ژاپن، تايلند، قزاقستان، هند، افغانستان دررده هاي چهارم تا دهم ايستاده اند.
بدين ترتيب مسابقات قهرماني آسيا آبهاي آرام با درخشش قايقرانان کشورمان به پايان رسيد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.