قايقرانان تيم ملي روئينگ ايران به کار خود خاتمه دادند

در مسابقات روئينگ قهرماني آسيا که در کره جنوبي برگزار شد قايقرانان ايران به کار خود پايان دادند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، در پايان اين مسابقات امير رهنما در ماده يکنفره جوانان در فينال B با قايقرانان کشورهاي چين، چين تايپه، هنگ کنگ، اندونزي و ماکائو مسابقه داد و در نهايت با زمان 7:40.34 دقيقه در جايگاه اول ايستاد و چين با زمان 7:45.42 دقيقه و چين تايپه با 7:49.96 دقيقه در رده هاي بعدي قرار گرفتند.
در فينال A ماده يکنفره سنگين وزن بانوان – بزرگسالان سولماز عباسي در مصاف با چين، هنگ کنگ، قزاقستان، کره جنوبي و ازبکستان، با زمان 8:26.79 دقيقه در جايگاه ششم قرار گرفت. در پايان اين مسابقه چين با زمان 7:59.67 دقيقه،هنگ کنگ با زمان 8:05.76 دقيقه و قزاقستان با زمان 8:07.99 دقيقه اول تاسوم شدند.
در فينال A ماده دونفره سنگين وزن جفت پاروي بانوان رويا عباسي و فرحناز عشقي به مصاف پاروزنان کشورهاي ژاپن، کره جنوبي، قزاقستان، هنگ کنگ و چين رفتند و در نهايت با زمان 8:29.57 دقيقه در مکان ششم ايستادند، ژاپن با زمان 8:07.17 دقيقه اول، کره با زمان 8:07.67 دقيقه دوم و قزاقستان با زمان 8:12.48 دقيقه سوم شدند.
در فينال A ماده يکنفره سبک وزن مردان عاقل حبيبيان با قايقرانان کشورهاي کره جنوبي، عراق، تايلند، ازبکستان و هنگ کنگ مسابقه داد و با زمان 8:18.69 دقيقه در مکان پنجم ايستاد. در پايان اين مسابقه هنگ کنگ با زمان 8:00.65 دقيقه، ازبکستان با زمان 8:04.29 دقيقه و تايلند با زمان 8:12.57 دقيقه در مکانهاي اول تا سوم جاي گرفتند.
در فينال ماده دونفره سبک وزن بانوان مريم سعيدي و حميرا برزگر از ايران با زمان 8:06.91 دقيقه ششم شدند. در اين مسابقه قايقرانان کره با زمان 7:43.72دقيقه، قزاقستان بازمان 7:45.56 دقيقه و هنگ کنگ با زمان7:56.25 دقيقه اول تا سوم شدند.
در فينال ماده چهارنفره جفت پاروي جوانان محمدرضا قنديان، محمدرضا متحديان، اميد عابد و اميرحسن کاوياني از ايران با قايقرانان کره، قزاقستان و هنگ کنگ مسابقه دادند که در پايان تنها با اختلافچند صدم ثانيه نسبت به قايق سوم و با زمان 6:30.16 دقيقه در مکان چهارم ايستادند. در اين مسابقه قايقرانان کره با زمان 6:22.65 دقيقه ، قزاقستان با زمان 6:24.94 دقيقه و هنگ کنگ با زمان 6:29.86 دقيقه مکانهاي اول تا سوم را به دست آوردند.
ملي پوشان کشورمان فردا 26 مهرماه به ايران بازمي گردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.