تفاهم نامه بين آکادمي ملي قايقراني و فوتبال امضاء شد

تفاهم نامه همکاري هاي علمي، آموزشي و پژوهشي بين آکادمي ملي قايقراني و آکادمي ملي فوتبال به امضاء رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، اين تفاهم نامه را دکتر حميد آقاعلي نژاد رئيس آکادمي ملي قايقراني و دکتر محمدحسين عليزاده رئيس آکادمي ملي فوتبال امضاء کردند.
بهره مند شدن طرفين از توانمنديهاي فکري، تجربي، پژوهشي، آزمايشگاهي و فضاهاي فيزيکي يکديگر، استفاده از بانک هاي اطلاعاتي دوطرف، تلاش براي جذب اعتبارات مالي براي طرح هاي مشترک، همکاري در خصوص برگزاري سمينارها، همايش ها، گردهمايي ها و کارگاه هاي آموزشي مشترک و برگزاري جلسات مشترک براي تدوين سياست هاي کلي دوطرف از جمله موارد موضوع توافق اين تفاهم نامه مي باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.