بهترين کادر فني موجود را براي تيم ملي آبهاي آرام انتخاب مي کنيم

عليرضا سهرابيان درباره آينده کادر فني تيم ملي آب‌هاي آرام ايران، گفت: بهترين و قدرتمندترين کادر فني موجود  براي کسب نتايج فوق العاده‌ براي تيم ملي آب‌هاي آرام انتخاب خواهد شد.  سرپرست دبيري فدراسيون قايقراني با بيان اين که فدراسيون چشم اندازي بلند مدت دارد، اظهار کرد: هدف فدراسيون اين است که بتواند با ايجاد کادري قدرتمند در تيم ملي آب‌هاي آرام بر اساس چشم انداز‌هايش حرکت کند. فدراسيون قايقراني چشم اندازي بلند مدت دارد و با نگاه به المپيک 2012 در انديشه المپيک 2016 نيز برنامه‌ريزي دارد . بر همين اساس سابقه‌هاي کاري تمام مربيان مجرب مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا در انتها بتوانيم قدرتمندترين کادر فني را براي تيم ملي انتخاب کنيم. در اين بين مربيان خارجي نيز حضور دارند که چند گزينه را بررسي کرديم ، اما سطح فني آن‌ها مورد قبول نبود.

وي ادامه داد: فدراسيون در نظر دارد تا افرادي را انتخاب کند که از نظر فني، تجربه، رفتار و دانش علمي مناسب و شايسته باشند تا با به کارگيري آن‌ها و استفاده از ويژگي‌هاي‌شان سطح قايقراني ايران را ارتقا دهيم. ملي پوشان براي حضور مناسب در المپيک به تجربه و راهنمايي افراد کاردان نياز دارند.
عليرضا سهرابيان با تاکيد بر اينکه فدراسيون به دنبال حال و آينده‌اي درخشان در قايقراني است، بيان کرد: زماني که حکم کادر فني تيم ملي آب‌هاي آرام و تيم ملي لغو شد، فدراسيون در انديشه تقويت بود. تمامي اعضاي هيات رييسه فدراسيون از عملکرد تيم ملي و کادر فني آب‌هاي آرام راضي بودند، اما تفکر ما پيشرفت است. به همين دليل و با توجه به هدف ما مبني بر داشتن حال و آينده اي درخشان در قايقراني تصميم گرفتيم تا شايسته سالارانه به کارمان ادامه دهيم. در همين چارچوب پس از معرفي اعضاي تيم ملي، قايقران‌ها رکوردگيري خواهند کرد و اعضاي تيم ملي مشخص مي‌شوند. احمدرضا طالبيان و آرزو معتمدي نيز قايقران المپيکي ايران در تيم ملي حاضر خواهند بود.

وي  در خصوص رشته بادباني ادامه داد : فدراسيون براي هر کميته يک رويکرد بلند مدت دارد. هم اکنون کار وارد شدن قايق‌هاي خريداري شده به کشور نيز درست شده است. بايد تمرين‌هاي‌مان را با تلاش بيشتر ادامه دهيم. تيم ملي  يادياني هم اکنون از کشورهاي عمان، نيوزلند و مالزي دعوتنامه دارد و فدراسيون در حال بررسي آن‌ها است

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.