پيش به سوي قهرماني آسيا

تيم ملي آبهاي آرام کشورمان بامداد جمعه 29 شهريورماه ماه تهران را به مقصد سمرقند ازبکستان به منظور ‏حضور در مسابقات قهرماني آسيا ترک خواهد کرد.‏
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، پس از 2 دوره مسابقات قهرماني آسياي آبهاي آرام در تهران ‏اينبار سمرقند ازبکستان ميزباني پانزدهمين دوره اين رقابت ها را بر عهده دارد. در فاصله يک هفته مانده به ‏آغاز مسابقات تيم هاي ملي آبهاي آرام کشورمان آخرين مراحل تمرينات خود را در درياچه آزادي پشت سر ‏مي گذارند. اين تيم ساعت 5 بامداد جمعه 29 شهريور ماه تهران را به مقصد سمرقند ترک خواهد کرد. ‏
پس از حضور خسرو ابراهيمي در راس فدراسيون قايقراني و تدبير وي در خصوص رفع تعليق اکنون پاروزنان کشورمان آماده اعزام به مسابقات مي شوند. ديگر با درايت سرپرست فدراسيون قايقراني ملي پوشان کشورمان دغدغه اي جز حضور درخشان در مسابقات قايقراني قهرماني آسيا ندارند.

قايقرانان آبهاي آرام کشورمان در مدت يک سال گذشته عليرغم تعليق فدراسيون و عدم اعزام به مسابقات ‏بين المللي تمرينات خود را به طور مرتب انجام داده اند و با تمام قوا به مسابقات اعزام خواهند شد. همت بلند ‏ورزشکار ايراني نشان داده که پاروزنان قهرمان ما چون هميشه آماده افتخار آفريني براي ميهن عزيزمان ‏هستند. ايشان از هيچ کوششي براي به اهتزاز در آوردن پرچم ايران و پرآوازه کردن نام ايران در ميادين ‏جهاني فروگذار نخواهند کرد.‏
مسابقات قهرماني آسياي آبهاي آرام در 2 بخش مردان و بانوان در رده هاي سني بزرگسالان و جوانان هر 2 ‏سال يکبار با حضور بيش از 20 کشور برگزار مي گردد. اين رقابت ها در 53 ماده برگزار مي شود که قايقرانان ‏قهرمان کشورمان در تمامي مواد حضور خواهند داشت. ‏
تيم ملي آبهاي آرام ايران که مقام قهرماني مسابقات دوره گذشته را به يدک مي کشد در سمرقند ازبکستان از ‏عنوان قهرماني خود دفاع خواهد کرد.‏
نمايندگان کشورمان با شرکت 43 قايقران در بخش هاي بانوان بزرگسالان و جوانان، مردان بزرگسالان و جوانان و معلولين در اين ‏رقابت ها حضور خواهند داشت.‏
مسابقات قهرماني آسيا از 3 مهرماه در شهر سمرقند ازبکستان آغاز خواهد شد.‏

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.