دنيامالي: روي معلولين براي پارالمپيک 2012 لندن سرمايه گذاري خواهيم کرد

رييس کميته جانبازان و معلولين فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب با تصويب هيات رئيسه منصوب شد.
در جلسه هفتگي هيات رئيسه فدراسيون ضمن بررسي موضوعات مختلف ار جمله بررسي نتايج قايقرانان شرکت کننده در مسابقات روئينگ قهرماني زير 23 سال جهان، تاريخ برگزاري اردوها و مسابقات تدارکاتي تيم ملي اسلالوم و گزارش کار پايگاههاي قهرماني در رشته هاي مختلف قايقراني ، مهندس بهمن نوري به سمت رييس کميته جانبازان و معلولين منصوب شد.
احمد دنيامالي رئيس فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب در اين خصوص گفت : من معتقدم واقعاً قابليت هاي زيادي در بخش معلولين در کشور داريم و کميته هاي روئينگ و سيلينگ فدراسيون نيز بايد تلاش گسترده اي در اين بخش داشته باشند.
وي ادامه داد: توجه به قهرمانان پارالمپيک در رسانه ها کمتر است و ما بايد از قهرمانان اين رشته استقبال چشمگير داشته باشيم.
دنيامالي بيان کرد: متاسفانه در کشور ما به آسيب ديدگان و معلولان توجه جدي نمي شود ولي ما نسبت به آنها وظيفه داريم. به همين خاطر بايستي اين بخش را پيگيري کنيم ، اين کميته خصوصا در جهت برنامه ريزي بايد بسيار شاخص باشد البته به واسطه شرايط سني براي جانبازان کمتر مي توانيم فعاليت کنيم و بايد بيشتر روي معلولين که آموزش پذيري بالايي دارند سرمايه گذاري کنيم.
رئيس فدراسيون قايقراني در خصوص آغاز کار اين کميته گفت: از موضوعات مهم براي ما کلاس بندي معلولين و تجهيزات که خاص هستند، مي باشد. در گام اول بايد بخشهاي تکنيکالي را از سايتهاي مختلف استخراج کنيم چرا که دانش فني ما کم است و بايستي با فدراسيون جانبازان و معلولين تعامل داشته باشيم.
وي تصريح کرد: تعداد مدالهاي قايقراني در پارالمپيک زياد است به طوريکه فقط در بادباني 4 قايق المپيکي داريم، ما بايد طوري براي نفراتي که جذب مي کنيم برنامه ريزي داشته باشيم تا بتوانند در مسابقات پارالمپيک لندن نتيجه بگيرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.