مربيان و ورزشکاران تيم ملي آبهاي آرام تا هفته آينده معرفي مي شوند

در پي برگزاري دويست و پنجاه و هفتمين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني، اسامي مربيان و ورزشکاران تيم ملي آبهاي آرام تا هفته آينده اعلام مي شود.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، در اين جلسه پس از گزارش محسن ميلاد رئيس کميته آبهاي آرام از تست انتخابي تيم ملي بانوان قرار شد تا هفته آينده تکليف مربيان، کادر فني و ورزشکاران تيم ملي آبهاي آرام مشخص و اسامي آنان اعلام شود. ضمن اينکه با نظر اعضاء هيات رئيسه هر 3 ماه يکبار مسابقات تست انتخابي تيم ملي آبهاي آرام برگزار خواهد شد تا فرصتي براي حضور قايقرانان مستعد سراسر کشور در تيم ملي به وجود آيد. همچنين با تصويب اعضاء هيات رئيسه مقرر شد اردوي 4 هفته اي تيم ملي آبهاي آرام در مالزي برگزار شود.
در ادامه اين جلسه حسن تيمورتاش مشاور عالي فدراسيون در امور بين الملل گزارشي از نظرات هيات رئيسه در خصوص تغيير ساختار ICF ارائه نمود و تصميم بر آن شد تا براي اعلام نظر نهايي، کميته اي تشکيل و پس از 4 هفته نظر نهايي فدراسيون قايقراني ايران به فدراسيون جهاني اعلام شود.
در پايان نيز پيش برنامه پيشنهادي برنامه ريزي براي تدوين سند توسعه قايقراني بررسي و مقرر گرديد کميته هاي اجرايي و ستادي علاوه بر ارائه برنامه عملياتي سال آينده، هزينه ها را محاسبه و به کميته برنامه ريزي اعلام کنند تا برنامه عملياتي فدراسيون قايقراني در سال 1391 بسته شود.
در اين جلسه هيات رئيسه فدراسيون قايقراني احمد دنيامالي رئيس فدراسيون، عليرضا سهرابيان دبير فدراسيون، حسن تيمورتاش، خسرو ابراهيمي، محسن ميلاد اعضاء هيات رئيسه ، عمران پورعسگرپرست رئيس کميته روئينگ، بابک فرزام خواه رئيس کميته روابط عمومي، حميرا مقسمي سرپرست خزانه داري، مرتضي محرابي رئيس کميته داوران، مسعود مهدوي نيا رئيس هيات قايقراني تهران ، عرفان کرمي رئيس کميته آموزش ، مرشدي و حسيني راد حضور داشتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.