باشگاه مقاومت قهرمان شد

مسابقات ليگ آبهاي آرام آقايان با برگزاري هفته چهارم و پاياني ظهر امروز 26 شهريورماه با قهرماني باشگاه مقاومت به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسابقات هفته چهارم و پاياني رقابت هاي ليگ آبهاي آرام آقايان ظهر امروز 26 شهريورماه با برگزاري رقابت ها در 8 ماده به پايان رسيد.
در کاياک يکنفره 1000 متر فرزين اسدي اول شد، علي آقاميرزايي از مقاومت در رده دوم قرار گرفت و محمد ولدي از هيات همدان جايگاه سوم را از آن خود کرد.
در کانوي يکنفره 1000 متر شاهو ناصري از پاس قوامين، کيا اسکنداني از مقاومت و نبي رضايي از شهران سازه اول تا سوم شدند.
در کاياک دونفره 1000 متر علي آقاميرزايي و بابک دربان از مقاومت در رده اول، فرزين اسدي و احمدرضا طالبيان از پاس قوامين در رده دوم و امين بوداغي و سجاد مختاري از شهران سازه در رده سوم قرار گرفتند.
در کانوي دونفره 1000 متر کيا اسکنداني و علي اجاقي از مقاومت، شاهو ناصري و سهيل نوروزنژاد از پاس قوامين و معراج محمدزاده و هومن کريمي از هيات مازندران اول تا سوم شدند.
در کاياک چهارنفره 1000 متر تيم پاس قوامين با ترکيب فرزين اسدي، احمدرضا طالبيان، پيمان قوي دل و ياسين پاغنده اول شدند، تيم مقاومت با ترکيب پوريا شريفي، عليرضا جهان نما، صادق زماني و بابک دربان در رده دوم قرار گرفتند و تيم هيات مازندران با ترکيب امير خوانساري، مهرشاد شريفي، حميد قمي و محمد يوسفي نيا جايگاه سوم را از آن خود کردند.
در کانوي شاهو ناصري از پاس قوامين در رده نخست ايستاد، علي اجاقي از مقاومت دوم شد و پوريا کنتورچيان از شهران سازه در رده سوم قرار گرفت.
در کاياک يکنفره 200 متر امين بوداغي از شهران سازه اول، عليرضا عليمحمدي از مقاومت دوم و فرزين اسدي از پاس قوامين سوم شدند.
در کاياک دونفره 200 متر عليرضا عليمحمدي و علي آقاميرزايي از مقاومت اول در رده نخست قرار گرفتند، جواد مومني و هادي جعفري از پاس قوامين دوم و حسين سينکائي و محمد يوسفي نيا سوم شدند.
با اين نتايج پاس قوامين با 55 امتياز، مقاومت با 54 امتياز و هيات مازندران با 33 امتياز در رده هاي اول تا سوم هفته چهارم قرار گرفتند.
اما در پايان 4 هفته مسابقه باشگاه مقاومت با 239 امتياز قهرمان دومين دوره ليگ آبهاي آرام آقايان شد، پاس قوامين با 234 امتياز در رده دوم قرار گرفت و هيات مازندران با 128 امتياز سوم شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.