7 داور آبهاي آرام اعزامي به کاپهاي جهاني سال آينده معرفي شدند

در جلسه روز گذشته هيات رئيسه و با تصويب اعضاء اسامي 7 داور بين المللي آبهاي آرام به منظور حضور در آبهاي جهاني سال آينده اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، بنا به درخواست فدراسيون جهاني قايقراني مبني بر معرفي داوران ايراني به منظور حضور در کاپهاي جهاني سال آينده در کشورهاي لهستان، آلمان و روسيه مسئولان فدراسيون قايقراني روز گذشته در جلسه هيات رئيسه به بررسي اين موضوع پرداختند.
پس از بررسي اين موضوع آقايان مسعود مهدوي نيا، ساسان شجاعي، مرتضي محرابي و مسعود ميرسعيدي و خانم ها پگاه شيريان، سپيده همامي و مانا راضيان به اين منظور به فدراسيون جهاني قايقراني معرفي خواهند شد و فدراسيون جهاني نيز از ميان داوران معرفي شده توسط تمام کشورهاي 24 نفر را براي قضاوت در کاپهاي جهاني سال آينده انتخاب خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.