قايقرانان کشورمان امروز به مصاف حريفان خود مي روند

مسابقات روئينگ قهرماني جوانان آسيا امروز 21 مهرماه در ازبکستان آغاز خواهد شد و قايقرانان کشورمان در 8 ماده به مصاف حريفان خود مي روند.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، 10 صبح روز گذشته 20 مهرماه جلسه سرپرستان تيمها برگزار شد که در اين جلسه قرعه کشي تيمها و لاينها مشخص گرديد.
اين مسابقات از امروز آغاز خواهد شد که بر اين اساس در مرحله مقدماتي از ساعت 10 صبح طاهره حضوري ، مريم کرمي، مهديس حبيبي و مريم اميدي پارسا در تيم چهارنفره دو پارو با تيمهاي قزاقستان، هنگ کنگ، چين و ازبکستان رقابت مي نمايند.
از ساعت 10:15 آرمين کرم بين و جواد محمدجعفري در قايق دونفره دو پاروي مردان در گروه اول مرحله مقدماتي با تيمهاي چين، هنگ کنگ، کره شمالي، امارات متحده عربي و ازبکستان مسابقه خواهند داد . در گروه دوم نيز قايقرانان قزاقستان، مالزي، عراق، ژاپن و پاکستان حضور دارند.
از ساعت 10:45 بهرام پيري، محمد زارعي، حميدرضا چوبداري و محمدرستمي در مرحله مقدماتي ماده چهار نفره تک پاروي مردان با کشورهاي هند، چين، قزاقستان و ازبکستان رقابت خواهند کرد.
از ساعت 11:00 آستياژ آزادمهر و اليکا افشاري در گروه يک مرحله مقدماتي ماده دونفره تک پاروي دختران با تيمهاي ازبکستان، قزاقستان، چين تايپه به رقابت خواهند پرداخت و در گروه 2 اين ماده نيز پاروزنان کشورهاي کره شمالي، هند و چين حضور دارند.
از ساعت 11:45 مريم کرمي نماينده کشورمان در گروه 2 ماده تک نفره دختران مي باشد که به مصاف رقباي خود از کشورهاي ژاپن، اندونزي، سريلانکا و هنگ کنگ خواهد رفت. در گروه يک اين ماده نيز تيمهاي قزاقستان، چين، چين تايپه، ويتنام، ازبکستان و مالزي حضور دارند.
از ساعت 15:30 در گروه 3 مرحله مقدماتي ماده تک نفره مردان محمد حمزه نتاج با ورزشکاران کشورهاي عراق، چين، سريلانکا و سنگاپور رقابت خواهد کرد. مسابقات اين ماده در 3 گروه برگزار خواهد شد که در گروه يک قايقرانان چين تايپه، پاکستان، ويتنام ، هنگ کنگ و مالزي و در گروه 2 پاروزنان کره شمالي، ازبکستان، ژاپن، هند و قزاقستان مسابقه خواهند داد.
از ساعت 16:00 در مرحله مقدماتي ماده دو نفره دوپارو دختران مهديس حبيبي و مريم اميدي پارسا از ايران با ملي پوشان کشورهاي چين، ژاپن، ازبکستان، هنگ کنگ و قزاقستان به رقابت خواهند پرداخت.
در آخرين مسابقه امروز نيز از ساعت 16:45 در مرحله مقدماتي ماده چهار نفره دوپارو پسران جواد محمد جعفري، آرمين کرم بين، حميدرضا چوبداري و بهرام پيري با ورزشکاران کشورهاي قزاقستان، عراق، ازبکستان، هنگ کنگ و چين مسابقه خواهندداد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.