حامد صادقي کيا به عنوان سرپرست هيات قايقراني منطقه آزاد کيش منصوب شد

غلامرضا اميني طي حکمي حامد صادقي کيا را به عنوان سرپرست هيات قايقراني منطقه آزاد کيش منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، حامد صادقي کيا به پيشنهاد منطقه آزاد کيش و با حکم رئيس فدراسيون قايقراني به عنوان سرپرست هيات قايقراني کيش منصوب شد. در حکم وي آمده است:

جناب آقاي حامد صادقي کيا
بنا به پيشنهاد منطقه آزاد کيش و نظر به شايستگيهاي جنابعالي بموجب اين حکم به عنوان «سرپرست هيات قايقراني منطقه آزاد کيش» منصوب مي گرديد.
انتظار دارد با به کارگيري نيروهاي مومن و متخصص در جهت تحقق اهداف و رشد و شکوفايي منطقه اقدام و با توجه به مفاد اساسنامه فدراسيون هاي ورزشي آماتور جمهوري اسلامي ايران حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگي آن منطقه نسبت به تشکيل مجمع عمومي و انجام انتخابات اقدام نماييد.
غلامرضا اميني
رئيس فدراسيون قايقراني

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.