کتايون اشرف به عضويت آکادمي جهاني قايقراني در آمد

کتايون اشرف مربي تيم ملي اسلالوم بانوان کشورمان به عضويت آکادمي جهاني قايقراني در آمد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، اعضاي آکادمي جهاني قايقراني هر ساله با راي خود، بهترين هاي قايقراني در 7 بخش را انتخاب مي کنند. برترين قايقرانان فعلي و قبلي در سطح جهان به عنوان اعضاي اين آکادمي فعاليت مي کنند. کتايون اشرف مربي تيم ملي اسلالوم کشورمان نيز پس از دريافت جايزه پاروي طلائي در بخش رشد و توسعه قايقراني به عنوان عضو ثابت اين آکادمي انتخاب شد.
اشرف از دوره بعد اين آکادمي به عنوان يکي از اعضا در راي گيري هاي آن شرکت خواهد کرد.

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.