پاس قوامين در رده نخست جاي گرفت

در پايان هفته اول مسابقات ليگ برتر آبهاي آرام آقايان باشگاه پاس قوامين مرزباني ناجا در رده نخست قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، هفته اول مسابقات ليگ برتر آبهاي آرام آقايان امروز 21 بهمن ماه در درياچه آزادي برگزار شد. اين رقابت ها در 7 ماده با حضور باشگاه هاي ملوان، مقاومت، پاس قوامين مرزباني ناجا، هيات قايقراني کرمانشاه، هيات قايقراني نوشهر، هيات قايقراني همدان و هيات قايقراني تهران انجام شد.
مسابقات ليگ برتر آقايان در مواد کاياک يکنفره 1000 متر، کانوي يکنفره 1000 متر، کاياک دونفره 1000 متر، کانوي دونفره 1000 متر، کاياک يکنفره 200 متر، کانوي يکنفره 200 متر و کاياک يکنفره 200 متر برگزار مي شود.
در رقابت هاي امروز در کاياک يکنفره 1000 متر قايقراناني از باشگاه هاي هيات کرمانشاه، پاس قوامين مرزباني ناجا، ملوان، مقاومت، هيات بوشهر، هيات تهران، هيات همدان حضور داشتند که در نهايت فرزين اسدي از پاس قوامين با زمان 4:05.78 دقيقه اول، محمدطاهر حسيني از هيات کرمانشاه با زمان 4:09.38 دقيقه دوم و جواد مومني از ملوان با زمان 4:09.88 دقيقه سوم شدند.
مسابقه کانوي يکنفره 1000 متر با حضور قايقرانان باشگاه هاي ملوان، هيات بوشهر، هيات کرمانشاه، پاس قوامين مرزباني ناجا، مقاومت و هيات همدان برگزار شد و در پايان شاهو ناصري از پاس قوامين با زمان 4:32.13 دقيقه اول، سروش رضويان از ملوان با زمان 4:38.81 دقيقه دوم و علي باجلان از مقاومت با زمان 4:43.72 دقيقه سوم شدند.
در رقابت کاياک دونفره 1000 متر نمايندگان پاس قوامين مرزباني ناجا، مقاومت، ملوان، هيات کرمانشاه، هيات نوشهر و هيات همدان حضور داشتند که در نهايت فرزين اسدي و سعيد فضل اولي از پاس قوامين با زمان 3:50.67 دقيقه اول، امين بوداغي و افشين شعباني از مقاومت با زمان 3:52.14 دقيقه دوم و صادق زماني و جواد مومني از ملوان با زمان 3:55.80 دقيقه سوم شدند.
مسابقه کانوي دونفره 1000 متر با رقابت قايقرانان باشگاه هاي پاس قوامين مرزباني ناجا، مقاومت، ملوان، هيات همدان، هيات کرمانشاه و هيات نوشهر برگزار شد و در پايان محسن سعادتخواه و علي اجاقي از پاس قوامين با زمان 4:10.44 دقيقه اول، پژمان ديوسالاري و علي باجلان از مقاومت با زمان 4:35.67 دقيقه دوم و صادق درويشي و سروش رضويان از ملوان با زمان 4:54.60 دقيقه سوم شدند.
در رقابت کاياک يکنفره 200 متر قايقرانان باشگاه هاي هيات تهران، هيات همدان، ملوان، پاس قوامين مرزباني ناجا، هيات نوشهر، هيا کرمانشاه و مقاومت حضور داشتند که در نهايت سعيد فضل اولي از پاس قوامين با زمان 41.16 ثانيه اول، امين بوداغي از مقاومت با زمان 41.91 ثانيه دوم و حامد محمدي از ملوان با زمان 43.89 دقيقه سوم شدند.
رقابت کانوي يکنفره 200 متر با حضور نمايندگان باشگاه هاي هيات کرمانشاه، پاس قوامين مرزباني ناجا، هيات همدان، مقاومت، ملوان، هيات نوشهر برگزار شد و در پايان کيا اسکنداني از پاس قوامين با زمان 46.26 ثانيه اول، علي باجلان از مقاومت با زمان 47.05 ثانيه دوم و محمد نوري از هيات نوشهر با زمان 48.41 ثانيه سوم شدند.
در مسابقه کاياک دونفره 200 متر نيز نمايندگان هيات همدان، پاس قوامين مرزباني ناجا، مقاومت، هيات نوشهر، هيات کرمانشاه و ملوان حضور داشتند که در پايان علي شاهرخي و سعيد فضل اولي از پاس قوامين با زمان 36.12 ثانيه اول، امين بوداغي و افشين شعباني از مقاومت با زمان 36.62 ثانيه دوم و محمدطاهر حسيني و هادي جعفري از هيات کرمانشاه با زمان 38.35 ثانيه سوم شدند.
در پايان رقابت هاي هفته اول ليگ برتر آبهاي آرام آقايان پاس قوامين مرزباني ناجا با 56 اميتاز در رده نخست ايستاد، مقاومت با 39 امتياز جايگاه دوم را از آن خود کرد و ملوان با 34 امتياز رده سوم را از آن خود کرد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.