فريدون کنار ميزبان تيم ملي کانوپولوي بانوان جوانان خواهد بود

دومين مرحله اردوي تدارکاتي تيم ملي کانوپولوي جوانان با حضور 9 قايقران از 4 مردادماه در فريدون کنار آغاز مي شود.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، شهرستان فريدون کنار استان مازندران از 4 مردادماه ميزبان دومين مرحله اردوي تدارکاتي تيم ملي کانوپولوي بانوان در رده سني جوانان خواهد بود. اين مرحله از اردو تا 15 مردادماه ادامه پيدا مي کند.
جميله طهماسبي مربي و زهرا اصلاني کمک مربي تيم ملي کانوپولوي بانوان جوانان کشورمان هستند.
ترانه کامياب از تهران، ناديا احمدي و ستايش پيرنجم الدين از اصفهان، فاطمه اسماعيل پور و فاطمه جليلي از مازندران، مليکا برون و آمنه شيرزادي از مرکزي، مهتاب زهتاب از خراسان رضوي و ماندانا ميرزاده از کرمانشاه نفرات دعوت شده به اين مرحله از اردو هستند.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.