اولين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي کانوپولوي بانوان جوانان برگزار خواهد شد

اولين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي کانوپولوي بانوان جوانان به منظور حضور موفق در مسابقات قهرماني جهان از فردا 16 فروردين ماه در درياچه آزادي تهران آغاز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني، مسابقات قهرماني جهان کانوپولو شهريور ماه سال جاري در کشور لهستان برگزار مي شود. تيم ملي کانوپولوي بانوان جوانان کشورمان به عنوان نماينده قاره آسيا در اين مسابقات حاضر خواهد بود. به همين منظور و براي کسب آمادگي بيشتر جهت حضور در مسابقات قهرماني جهان اولين مرحله اردوي اين تيم از فردا 16 فرودين ماه با حضور 21 قايقران از 5 استان آغاز خواهد شد. اين مرحله از اردو به مدت 2 هفته تا 31 فرودين ماه در درياچه آزادي انجام مي شود.
پيمانه عمرو، نيلوفر رضايي و ناديا احمدي از اصفهان، مريم شاه محمدنيا، نرگس سماواتي، نيلوفر ميرجهانبخش سلطاني، تينا پوراسماعيل و آيدا شاه محمدنيا از تهران، سارا برزوني، مهلا عاطفه دار، فائزه انتظاري، نفيسه خرمي نيک، مژگان مرادنظامي و فرناز زينلي زاده از خراسان رضوي، ترانه کامياب، تکتم آخوندزاده، يگانه علي نژاد، کوثر فراصتي و فاطره اسلامي از مازندران و مليکا برون و مائده اميري از مرکزي نفرات دعوت شده به اين اردو هستند که زير نظر الهه عمرو مربي و سارا طاهايي کمک مربي اين تيم تمرينات خود را آغاز خواهند کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.