تفاهم نامه همکاري جهاد دانشگاهي و فدراسيون قايقراني به امضاء رسيد

به منظور توسعه همکاري ها و بهره گيري از توانمنديها و ظرفيت هاي موجود و گسترش فعاليت هاي علمي و آموزشي در رشته قايقراني تفاهم نامه همکاري بين جهاد دانشگاهي و فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب به مدت 5 سال امضاء شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون قايقراني و اسکي روي آب، اين تفاهم نامه با موضوع تعامل و همکاري تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي با توجه به نيازهاي فدراسيون و توانمنديهاي جهاد دانشگاهي في ما بين احمد دنيامالي رئيس فدراسيون و محمد صادق حاجي تارودي معاون پژوهش و فناوري جهاددانشگاهي به امضاء رسيد.
با توجه به سند توسعه و چشم انداز و اهداف فدراسيون مبني بر گسترش تحقيقات و شکوفايي استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتکايي ، توسعه امور فرهنگي ، گسترش طرحهاي کاربردي و نيمه صنعتي از طريق پيوند با مراکز علمي و تحقيقاتي به منظور به کارگيري نتايج پژوهش ، مسئولين فدراسيون قايقراني بر آن شدند تا با انعقاد اين تفاهم نامه گامي ديگر در راستاي حرکت رو به جلوي خود بردارد.
انجام طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي مورد نياز فدراسيون، مشارکت در برگزاري همايش ها و نشست هاي علمي در سطح ملي و بين المللي، نياز سنجي پژوهشي و همکاري در شناخت مسائل و مشکلات پيش رو با توجه به وظايف و ماموريت هاي فدراسيون ، پشتيباني نرم افزاري و ارائه مشاوره علمي و تخصصي به فدراسيون در زمينه هاي مورد نياز، برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي مورد نياز ، برگزاري دوره هاي آموزشي عمومي و تخصصي مورد نياز فدراسيون با بهره گيري از توانمنديها و امکانات علمي و آموزشي جهاد دانشگاهي، همکاري در زمينه انتشار کتب و نشريات علمي و پژوهشي و همکاري در زمينه فناوري اطلاعات از جمله مفاد اين تفاهم نامه مي باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.